Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

ZAPISZ SIĘ

O nas

MARTA LONNIE

 

 

 

 

Jestem doktorantką w Katedrze Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Moim głównym zainteresowaniem naukowym jest zdrowie metaboliczne mężczyzn oraz jego związek z dietą oraz stylem życia.

Tematem mojej pracy doktorskiej są „Wzory żywienia i stylu życia oraz ich związek z występowaniem metabolicznych czynników ryzyka chorób dietozależnych u młodych mężczyzn - Badania MeDiSH”. Badania MeDiSH przeprowadzone zostały w Katedrze Żywienia Człowieka w Olsztynie. Wzięło w nich udział prawie 400-stu mężczyzn z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Moje zainteresowanie dietą fleksitariańską oraz chronożywieniem rozpoczęło się w czasie staży, które odbyłam w Instutucie Rowett, Uniwersytet w Aberdeen, gdzie szkoliłam się pod opieką Prof. Alex Johnstone. Wspólnie przygotowałyśmy trzy publikacje z tematyki diet roślinnych.

Współpracowałam również z Zespołem ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, z którym analizowaliśmy związek pomiędzy wzorami żywieniowymi a ryzykiem występowania zaburzeń metabolicznych. Pełna lista publikacji naukowych - tutaj.

Pełnię także funkcję sekretarza technicznego Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz należę do Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. 

 

 

Badania prowadzone są pod opieką

Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska

Katedra Żywienia Człowieka

Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

Katedra Chorób Wewnętrznych Wydział Lekarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

main

 

Gallery_1